2020-05-21 10:03:30

Slikaj kao Rabuzin

U nastavi na daljinu, članovi Likovne grupe dobili su zadatak naslikati brežuljkasti krajolik po uzoru na velikog slikara naive Ivana Rabuzina. 

Na poveznici ispod, možete vidjeti da su to učinili više nego uspješno.

http://linoit.com/users/Linoit_505/canvases/Slikaj%20kao%20Rabuzin


VII. osnovna škola Varaždin