2019-12-17 13:50:27

Akcija prikupljanja živežnih namirnica za socijalnu samoposlugu ,,Kruh sv. Antuna" Varaždin

Akcija prikupljanja namirnica bila je uspješna. Zahvaljujemo svima na donacijama.

 

 

 


VII. osnovna škola Varaždin