2018-01-18 11:49:07

Projekt "Prehranom i kretanjem do zdravlja"

VII. osnovna škola Varaždin provodi dvogodišnji projekt  „Prehranom i kretanjem do zdravlja“. U projekt su uključeni svi djelatnici škole, učenici, roditelji i vanjski suradnici. Projekt će se provoditi tokom dvije godine u dva dijela. Prvi dio, koncentrira se na prehranu i prehrambene navike dok je drugi dio projekta usmjeren prema kretanju i zdravom životu.

Vizija projekta:  

Provedba  ovog projekta pomoći će djeci i roditeljima da biraju one namirnice koje sadrže nutritivno vrijedne hranjive sastojke potrebne za   zdrav rast i razvoj djeteta.

Vizija projekta je da će učenici razviti sposobnosti i/ili vještine i umijeća za primjenu znanja stečenih tijekom projekta u svakodnevnim životnim navikama i da će razvijati osjećaj odgovornosti prema vlastitom zdravlju, a time i zdravlju društva.

Cilj projekta: Poboljšati prehrambene navike učenika i uvesti u školski jelovnik promjene na način da se poboljša kvaliteta obroka odabirom namirnica.

 

BROŠURA

PLAKAT


VII. osnovna škola Varaždin