preskoči na sadržaj

Login
Korisnik:
Lozinka:
Javna nabava, financijska izvješća
Priloženi dokumenti:
VII. OS Pravilnik o nabavi roba, radova i usluga jednostavne nabave 2017.docx
Izmjene Pravilnika o nabavi roba, radova i usluga jednostavne nabave 2019.docx
Izjava javna nabava.doc
Plan nabave 2012.doc
PLAN JAVNA NABAVA 2013.[1].doc
PLAN JAVNA NABAVA 2014..docx
FINANCIJSKO IZVJESCE ZA 2014. GODINU.xls
PLAN NABAVE 2015.doc
Financijsko izvjesce za 2015. godinu.xls
plan nabave - 2016 .doc
odluka fin pl 2017.doc
plan nabave 3-2017.doc
05-086-008-14058-FINANCIJSKI IZVJESTAJ ZA 2016..xls
05-086-008-14058-BILJESKE 2016.doc
povjerenstvo plin 2017.doc
Odluka o pocetku postupka bagatelne nabave VII.OS PLIN.doc
Ponudbeni list VII.OS.docx
ZAPISNIK Bagatelna nabava PLIN 2017.docx
Odluka o odabiru plin 2017.doc
odluka godisnji obracun za 2016.doc
plan nabave 6-2017.doc
plan nabave 12-2017.doc
Pravilnik o blagajnickom poslovanju.docx
Pravilnik o radu skolske kuhinje 2.doc
Povjerenstvo za jednostavnu nabavu.pdf
ZAPISNIK jednostavna nabava prijevoz ucenika VII. OS Varazdin.docx
dopis poziv za natjecaj prijevoz ucenika.docx
Odluka o odabiru prijevoz ucenika.doc
PRRAS 6-2017 VII OS.xls
biljeske uz financijsko izvjesce 6-2017.doc
IZJAVA O SPRECAVANJU SUKOBA INTERESA.docx
Odluka o odabiru krusni proizvodi.doc
Poziv za dostavu ponuda kruh.docx
Odluka o pocetku postupka JEDNOSTAVNE NABAVE KRUSNI PROIZVODI.doc
ZAPISNIK jednostavna nabava krusni proizvodi 2017-18.docx
Plan prihoda i primitaka.pdf
Plan rashoda i izdataka.pdf
Obrazlozenje financijskog plana za 2018..pdf
PLAN NABAVE 2018..pdf
Odluka o pocetku postupka JEDNOSTAVNE NABAVE ZAVJESE.doc
Poziv za dostavu ponuda montaznih zavjese.docx
ZAPISNIK jednostavna nabava zavjesa 5-2017.docx
Odluka o odabiru zavjesa.doc
biljeske uz financijsko izvjesce 12-2017.doc
FINA 2017 VII OS.xls
odluka SO 30.1.2018..docx
ODLUKA o raspodjeli rezultata poslovanja 2017. godine.pdf
ODLUKA O POCETKU POSTUPKA NABAVE OPSKRBE PRIRODNIM PLINOM U 2018. GODINI.pdf
Poziv na dostavu ponude-plin 2018.docx
Ponudbeni list VII.OS plin 2018.docx
Kopija VII.OS Varazdin Troskovnik - plin 2018.xls
zapisnik plin.pdf
odluka o odabiru plin.pdf
ODLUKA O POCETKU POSTUPKA NABAVE OPSKRBA ELEKTRICNE ENERGIJE U 2018. GODINI.pdf
Poziv na dostavu ponude-STRUJA 2018.docx
Ponudbeni list VII.OS elektricna energija 2018.docx
TROSKOVNIK Prilog 2 (2).docx
ZAPISNIK opskrba elektricnom energijom JN 2-2018.docx
odluka o odabiru.pdf
Obavijest o ne odbiru ponude za elektricnu energiju.doc
Registar ugovora o jednostavnoj nabavi.docx
Odluka o pocetku postupka jednostavne nabave prijenosnih racunala u nastavi informatike i tehnicke kulture.doc
Poziv na dostavu ponude prijenosna racunal.docx
Ponudbeni list VII.OS prijenosna racunala.docx
PONUDBENI TROSKOVNIK ZA NABAVU PRIJENOSNIH RACUNALA.docx
zapisnik o pregledu.pdf
Odluka o ne odabiru.pdf
odluka o odabiru NABAVA PRIEJNOSNIH RACUNALA.pdf
Odluka o pocetku postupka KRUSNI PROIZVODI 2018.doc
Poziv za dostavu ponuda krusni proizvodi 2018.docx
Prilog II krusni proizvodi.docx
ZAPISNIK jednostavna nabava krusni proizvodi 2018-2019.docx
Odluka o odabiru krusni proizvodi 2018-2019.doc
Poziv za dostavu ponuda prehrana ucenika - rucak za skolsku godinu 2018.-2019..docx
zapisnik Povjerenstva za ruckove u 2018-2019.docx
Odluka o odabiru ruckova 2018-2019.doc
Odluka Povjerenstvo za provedbu postupka jednostavne nabave.docx
Odluka o pocetku postupka JEDNOSTAVNE NABAVE PRIJEVOZ UCENIKA 2018-2019.doc
Poziv za dostavu ponuda prijevoz ucenika.docx
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda u postupku jednostavne nabave za prijevoz ucenika 2018-2019.pdf
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostvne nabave za prijevoz ucenika 2018-2019.pdf
Odluka o pocetku postupka jednostavne nabave - NABAVA INFORMATICKE OPREME ZA INFORMATICKU UCIONICU.doc
Poziv na dostavu ponude - NABAVA INFORMATICKE OPREME ZA INFORMATICKU UCIONICU.docx
PONUDBENI TROSKOVNIK ZA NABAVU informaticke opreme za informaticku ucionicu.docx
Ponudbeni list VII.OS - NABAVA INFORMATICKE OPREME ZA INFORMATICKU UCIONICU.docx
IZMJENA - PONUDBENI TROSKOVNIK ZA NABAVU informaticke opreme za informaticku ucionicu.docx
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponude informaticka oprema.pdf
Obavijest o ne odabiru informaticka oprema.pdf
odluka o odabiru informaticka oprema.pdf
Prijedlog financijskog plana VII.OS Varazdin.pdf
OBRAZ.FIN. PLANA 2019.docx
Odluka o usvajanju i donosenju Financijskog plana za 2019. godinu.pdf
Odluka o usvajanju i donosenju Projekcija za 2020. i 2021. godinu.pdf
Plan nabave za 2019. godinu.pdf
05-086-008-14058-FI.pdf
05-086-008-14058-BI.pdf
Odluku o raspodjeli rezultata poslovanja 2018. godine.pdf
Financijski izvjestaj 2018 VII OS.xlsx
Biljeske uz financijsko izvjesce 2018-12.xlsx
Registar ugovora u 2018. godini.pdf
Odluka o pocetku postupka jednostavne nabave, opskrbe prirodnim plinom 2019..pdf
Poziv na dostavu ponude-plin 2019.docx
Kopija VII.OS Varazdin Troskovnik - plin 2019.xls
Ponudbeni list VII.OS plin 2019.docx
Odluka o pocetku postupka jednostavne nabave, mononuklearni svjetlosni mikroskopi.pdf
Poziv na dostavu ponude mikroskop.docx
PONUDBENI TROSKOVNIK ZA NABAVU MIKROSKOPA u 2019.docx
Ponudbeni list VII.OS MIKROSKOPI.docx
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda plin 2019.pdf
Obavijest o ne odabiru plin 2019.pdf
odluka o odabiru najpovoljnije ponude plin 2019.pdf
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda - mikroskopi.pdf
Odluka o odabiru- mikroskopi.pdf
Obavijest o ne odabiru ponude - mikroskopi.pdf
Odluka o pocetku jednostavne nabave opskrba elektricnom energijom JN 3-2019..pdf
Poziv na dostavu ponude-OPSKRBA ELEKTRICNOM STRUJOM 2019.docx
TROSKOVNIK Prilog 2 (2) struja.docx
Ponudbeni list VII.OS elektricna energija 2019.docx
Ispravak TROSKOVNIK Prilog 2 struja.docx
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponude elektricna enegrija 2019. JN 3-2019.pdf
Obavijest o ne odabiru.pdf
Odluka o odabiru opskrba elektricnom energijom 2019.pdf
Odluka o pocetku postupka JEDNOSTAVNE NABAVE PRIJEVOZ UCENIKA od 10.5.-14.6.19.doc
Poziv za dostavu ponuda prijevoz ucenika od 10.5. -14.6.2019..docx
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda prijevoz ucenika od 10.5. do 14.6.2019..pdf
Obavijest o ne odabiru ponude prijevoz ucenika od 10.5. do 14.6.19..pdf
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude prijevoz ucenika od 10.5. do 14.6.2019..pdf
Odluka o pocetku postupka jednostavne nabave udzbenici za skolsku godinu 2019.-2020..doc
Poziv za dostavu ponude udzbenici za skolsku godinu 2019.-2020.docx
ponudbeni list udzbenici od 2. do 8. razreda.docx
izjava.docx
TROSKOVNIK VII.OS udzbenici (2).docx
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda za udzbenike JN 5-2019.pdf
Obavijest o ne odabiru udzbenika JN 5-2019.pdf
Odluka o odabiru udzbenika JN 5-2019.pdf
Odluka o pocetku postupka jednostavne nabave novo odabrani udzbenici 1., 5. i 7. razredi za skolsku godinu 2019.-2020..doc
Poziv za dostavu ponude udzbenici za 1., 5. i 7. razred za skolsku godinu 2019.-2020.docx
izjava - novi udzbenici 1.,5. i 7. r.docx
ponudbeni list udzbenici 1., 5. i 7. razreda.docx
NOVI UDZBENICI Troskovnik Prilog II.docx
Financijsko izvjesce 1.1.-30.6.2019..xls
Zapisnik Povjerenstva o pregledu ponuda za nabavu udzbenika 1., 5. i 7. razredi za skolsku godinu 2019.-2020..pdf
Odluka o odabiru udzbenika 1., 5. i 7. razreda za skolsku godinu 2019.-2020..pdf
1. Odluka o pocetku jednostavne nabave.docx
2. POZIV NA DOSTAVU PONUDE.docx
3. Ponudbeni list VII.OS KANALIZACIJA.docx
4. 7 OS -PONUDBENI TROSKOVNIK.xls
Prilog-4.-Izjava-o-prihvacanju-opcih-i-posebnih-uvjeta.docx
NACRTI - DETALJI.pdf
VII. OS-kanalizacija-nacrt.pdf
Odluka o neodabiru ponude.pdf
1. Odluka o pocetku jednostavne nabave 7. 8.2019..docx
3. Ponudbeni list VII.OS KANALIZACIJA 8.8.2019..docx
4. 7 OS -PONUDBENI TROSKOVNIK 8.8. 2019..xls
2. POZIV NA DOSTAVU PONUDE 8.8.2019..docx
Prilog-4.-Izjava-o-prihvacanju-opcih-i-posebnih-uvjeta 8.8. 2019..docx
VII. OS-kanalizacija-nacrt 8.8.2019..pdf
NACRTI - DETALJI 8.8. 2019..pdf
Zapisnik.pdf
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za izvo enje radova na rekonstrukciji i prespajanju interne kanalizacije VII.OS.pdf
Odluka o pocetku postupka KRUSNI PROIZVODI 2019.doc
Poziv za dostavu ponuda krusni proizvodi 2019.docx
Prilog II kruh troskovnik.docx
Poziv za dostavu ponuda prehrana ucenika - rucak za skolsku godinu 2019.-2020..docx
Zapisni o pregledu i ocjeni ponuda JN 9-2019 krusni proizvodi.pdf
Obavijest o ne odabiru JN 9-2019 krusni proizvodi.pdf
Odkuka o odabiru krusnih proizvoda, svjeza peciva i kolaca JN 9-2019.pdf
Odluka o pocetku postupka jednostavne nabave drugi obrazovni materijal za ucenike za skolsku godinu 2019.-2020..doc
Poziv za dostavu ponude nabava drugog obrazovnog materijala za ucenike u skolskoj godini 2019.-2020. ”,.docx
izjava - drugi obrazovni materijal za ucenike u skolskoj godini 2019.-20..docx
ponudbeni list drugi dodatni materijal za ucenike u skolskoj godini 2019.-2020..docx
troskovnik VII. OS VZ -dodatni materijal 2019-2020.xls
Zapisnik o otvaranju ponuda dodatni materijal JN 10-2019.docx
Odluka o odabiru dodatni materijal.doc
Odluka o pocetku postupka JEDNOSTAVNE NABAVE PRIJEVOZ UCENIKA 1.10.-17.6.2019.doc
Poziv za dostavu ponuda prijevoz ucenika 1.10.19. do 17.6.20..docx
Zapisnik o pregledu ponuda za prijevoz ucenika od 1.10.2019. do 17.6.2020..pdf
Obavijest o neodabiru.pdf
Odluka o odabirz najpovoljnije ponude za prijevoz ucenika.pdf
Financijski plan za 2020. godinu i Projekcije za 2021. i 2022. godinu.xls
OBRAZ.FIN. PLANA 2020.docx
Odluka donosenje financijskog plana za 2020. i Projekcije za 2021. i 2022. godinu.pdf
Financijsko izvjesce 2019..pdf
Referentna stranica financijsko izvjesce 2019..pdf
GFI 2019.xls
Biljeske 2019.docx
Plan nabave za 2020..pdf
Odluka o pocetku postupka jednostavne nabave VII.OS PLIN-2020.doc
Poziv na dostavu ponude-plin 2020.docx
Ponudbeni list VII.OS plin 2020.docx
Kopija VII.OS Varazdin Troskovnik - plin 2020.xls
ZAPISNIK PLIN 1-2020.docx
Obavijest o ne odbiru ponude za plin 2020.doc
Odluka o odabiru plin 2020.doc
Odluka o pocetku postupka jednostavne nabave VII.OS elektricna struja 2020.doc
Ponudbeni list VII.OS elektricna energija 2020.docx
TROSKOVNIK Prilog 2 struja 2-2020.docx
Poziv na dostavu ponude-OPSKRBA ELEKTRICNOM STRUJOM 2020.docx
zapisnik struja 2020.pdf
odluka o ne odbiru struja 2020.pdf
odluka o odabiru struja 2020.pdf
Izvrsenje - VII os tablica izvrsenja 2019.doc
Obrazlozenje prihoda 2019.docx
Obrazlozenje izvrsenja programa i aktivnosti 2019.docx
Kopija IZVRSENJE IZVJESTAJ Opci dio Plan prihoda Plan rashoda 2019 (3).xls
Odluka o pocetku postupka jednostavne nabave udzbenici za skolsku godinu 2020.-2021.doc
Poziv za dostavu ponude udzbenici za skolsku godinu 2020.-2021.docx
izjava - udzbenici 2020-2021.docx
ponudbeni list udzbenici u skolskoj godini 2020-2021.docx
TROSKOVNIK UDZBENICI 2020.-2021..xlsx
Odluka o pocetku postupka jednostavne nabave drugi obrazovni materijal za ucenike za skolsku godinu 2020.-2021..doc
Poziv za dostavu ponude nabava drugog obrazovnog materijala za ucenike u skolskoj godini 2020.-2021. ,.docx
ponudbeni list drugi obrazovni materijal u skolskoj godini 2020-2021.docx
izjava - drugi obrazovni materijal za ucenike u skolskoj godini 2020.-2021. (1).docx
TROSKOVNIK VII. OS DRUGI OBRAZOVNI MATERIJAL.xls
odluka drugi obrazovni materijal.pdf
Zapisnik drugi obrazovni materijal 2020-2021.pdf
odluka udzbenci.pdf
zapisnik udzbenici 2020-2021.pdf
Prorac VII OS 1-6 2020.xls
Biljeske uz financijsko izvjesce 2020-6.xlsx
Odluka o pocetku postupka jednostavne nabave VII.OS ruckovi 2020-2021.doc
Poziv za dostavu ponude- nabava ruckova za produzeni boravak (3).docx
TROSKOVNIK - Prilog 2 (3).docx
Ponudbeni list - Prilog 3 (3).doc
VII.OS PRIJEDLOG JELOVNIKA.docx
1. Odluka o pocetku postupka KRUSNI PROIZVODI 2020.doc
Poziv za dostavu ponuda krusni proizvodi 2020.docx
Prilog II kruh troskovnik 2020.docx
Odluka o odabiru krusni proizvodi 2020-2021.doc
ZAPISNIK jednostavna nabava krusni proizvodi 2020-2021.docx
Odluka o odabiru ruckova 2020-2021.doc
zapisnik Povjerenstva za ruckove 2020.docx
Odluka Povjerenstvo za provedbu postupka jednostavne nabave 2020.docx
Odluka o pocetku postupka JEDNOSTAVNE NABAVE PRIJEVOZ UCENIKA 1.10.-18.6.2021.doc
Poziv za dostavu ponuda prijevoz ucenika 1.10.20. do 18.6.2021..docx
ZAPISNIK O PREGLEDU PONUDA - PRIJEVOZ.pdf
OBAVIJEST O NE ODABIRU PONUDE PRIJEVOZ.pdf
ODLUKA O ODABIRU PRIJEVOZ.pdf

Kalendar
« Prosinac 2020 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
Prikazani događaji


Raspored sati
Priloženi dokumenti:
Cjelokupan raspored ucitelja.docx


Kriteriji ocjenjivanja

Kriterije ocjenjivanja možete pogledati na web stranici škole za svakog nastavnika u rubrici O školi - Djelatnici


Lista udžbenika

Satnica

Plan pisanih provjera

 


Vremenik natjecanja


Škola za život
Što mislite o školi za život?

Važni dokumenti
Priloženi dokumenti:
ZAKON-O-ODGOJU-I-OBRAZOVANJU-U-OSNOVNOJ-I-SREDNJOJ---KOLI.docx
Pravilnik o nacinima, postupcima i elementima vrednovanja ucenika u osnovnoj i srednjoj skoli.pdf
Kucni red skole.docx
ETICKI KODEKS.doc
Pravilnik o blagajnickom poslovanju.docx
Pravilnik o radu skolske kuhinje VII.OS.doc
PRAVILNIK-o-izricanju-pedago--kih-mjera.docx
PRAVILNIK-o-provo--enju-izleta.docx
VII. OS Pravilnik o nabavi roba, radova i usluga jednostavne nabave 2017.docx
Pravilnik o zastiti podataka VII OS.docx
Godisnji plan i program rada skole u skolskoj godini 2018.-2019..docx
Skolski Kurikulum za skolsku godinu 2018.-2019 .docx
Pravilnik o video nadzoru.docx
Statut VII. osnovne skole Varazdin.pdf
Pravilnik o nacinu i postupku zaposljavanja u VII. osnovnoj skoli Varazdin.docx
Odluke udzbenika VII. OS Varazdin.pdf
odluka aktiv engleski jezik.pdf
Zakljucak o nacinu realizacije odmora za ucenike tijekom nastavne godine 2019 -2020 .pdf
Odabrani novi udzbenici za skolsku godinu 2019.-2020..xlsx
SKOLSKI KURIKULUM 2019.- 2020..pdf
Godisnji plan i program rada za skolsku godinu 2019.-2020.pdf
Odluka o produljenju nastave.pdf
Izmjene i dopune Godisnjeg plana i programa rada skole za skolsku godinu 2019.-2020..docx
Izmjene Pravilnika o nabavi roba, radova i usluga jednostavne nabave 2019. -.docx
Odluka za rad kod kuce.pdf
Odluka o otkazivanju svih termina izleta i putovanja za mjesec lipanj.pdf
Kopija Rezultati izbora udLlbenika 05-086-008.xlsx
odluke aktiv VII (1).pdf
odluke aktiv VII (2).pdf
Dodatni obrazovni materijal 1.- 4. razreda za 2020.-2021..xls
Dodatni obrazovni materijal 5.- 8. razreda za 2020.-2021.xls
Otkaz putovanja odluka.docx
Naputak o nacinu uporabe, vracanja i obnavljanja udzbenika i drugih obrazovnih materijala.docx
5.OS VII. osnovna skola, Varazdin kurikul.pdf
5.OS VII.osnovna skola Varazdin GIP.pdf


Korisni linkovi
Tražilice
 • Google
 • Yahoo
 • Altavista
 • Qwiki

Korisno

Zabava
 • Besplatne stvari
 • Facebook
 • Youtube

Besplatni e-mail pos...
 • Hotmail
 • Yahoo
 • Iskon
 • GMail


Tražilica


preskoči na navigaciju