Pitanje Datum
Što mislite o školi za život? 15. 10. 2019.
Što mislite o školi za život? 15. 10. 2019.
Što mislite o školi za život? 15. 10. 2019.
Što mislite o školi za život? 15. 10. 2019.
Koji sadržaji su vam se najviše dopali na Danu otvorenih vrata? 12. 4. 2018.
26. 10. 2016.
Koliko dnevno sati učite? 26. 10. 2016.
Da li smatrate da informatiku treba uvesti kao redovan predmet u osnovne škole? 2. 10. 2012.
Da li se veselite kraju školske godine? 24. 5. 2012.
Koliko dnevno sati učite? 1. 3. 2012.
Zatvori prozor